гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ 33

Условия за наемане на кола

1. За да наемете превозно средство от нас, Вие трябва да сте навършили 23 годишна възраст, да притежавате валидно свидетелство за управление на съответния тип МПС и да сте активен водач с повече от пет годишен стаж. Ако не отговаряте на по-горните изисквания, може да наемете превозното средство като "Млад шофьор", но в този случай дължите депозит в двоен размер.

2. Минималният срок за който може да наемете превозно средство е един ден (24 часа).

3. В обявените от нас цени е включен наема на превозното средство за определен период от време, неограничен пробег  (без лимит на изминатите километри за срока от договора), пълно rent-a-car каско, гражданска отговорност, винетен стикер, денонощна пътна помощ и подмяна на превозното средство при техническа неизправност с друго свободно от същия клас. 

4. В обявените от нас цени не е включено горивото! Превозното средство се предава с пълен резервоар и според договора се връща в същото състояние, освен ако не е заплатена такса "Предплатено гориво". При връщане на превозното средство с несъответствие в горивото, от депозита Ви ще бъдат прихванати административна такса от 10€ и липсващото гориво на цена 1.5€ на литър.

5. Ние ще Ви предадем превозното средство в добро техническо състояние с включено задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ. Това става след подписване на приемо-предавателен протокол, който е неразделна част от договора за отдаване под наем (rent-a-car).

6. Вие имате право да забавите връщането на превозното средство (без допълнителна уговорка или уведомление от Ваша страна) с един час, като всеки следващ се таксува според условията по договора. По силата на договора, Вие се задължавате да върнете превозното средство в уговорените срок и място, както и в техническото състояние в което сте го приели, чрез приемо-предавателния протокол. Неизпълнение на задължението за връщане на наетото от Вас превозно средство се счита за присвояване, а ние уведомяваме компетентните органи, като си запазваме всички права по договора.

7. Връщане или наемане на превозно средство в извън работно време, става само с предварителна уговорка и има допълнителни такси.

8. В случай на каквито и да било технически проблеми или пътни произшествия, Вие сте задължение да ни информирате незабавно на телефоните за контакт, вписани в договора за наем. В случай на пътно произшествие, трябва да се обадите в полицията на телефон 112 и да вземете издаден от органите протокол!

9. Плащането може да бъде извършено от вас в брой или с дебитна/кредитна карта. При подписване на договора за наем дължите депозит в размер от 100€ до 500€, който може да бъде задържан в случай на щети, които са причинени от Вас и не се покриват от застраховката.